PALMARÉS

Tras 33 edicións, o Premio de Novela Manuel García Barros conta cun amplo palmarés no que aparecen as principais figuras da literatura galega de finais do século XX e comezos do XXI. A relación de gañadores conta con 32 nomes, xa que en dúas ocasións (1991 e 1998) o galardón quedou deserto ao considerar o xurado que as obras presentadas non alcanzaban unhas esixencias mínimas. Nembargantes, na edición de 1996 houbo dous gañadores que compartiron o premio ex aequo. Ao longo destes 33 anos concedéronse tamén catro accésits (dous en 1998, un en 1997 e outro en 1995) por decisión propia dos respectivos xurados para recoñecer a calidade deses traballos. Só cinco mulleres, María Gándara (1997), Anxos Sumai (2013), Ana Cabaleiro (2018), Berta Dávila (2019) e María Rei Vilas (2020), acadaron a máxima distinción do Premio de Novela Manuel García Barros nestes 33 anos de historia.

A relación completa dos premiados é a seguinte:

2021 • Pazo de inverno | Alberto Lema

2020 • Flores de ferro | María Rei Vilas

2019 • Carrusel | Berta Dávila

2018 • As Ramonas | Ana Cabaleiro

2017 • O xardineiro dos ingleses | Marcos S. Calveiro

2016 • A candidata | Miguel Sande

2015 • Lourenço, Xograr | Manuel Portas

2014 • Máscaras rotas para Sebastian Nell | Alberto Ramos

2013 • A lúa da colleita | Anxos Sumai

2012 • Hora zulú | Santiago Lopo

2011 • As fiandeiras | Antonio Piñeiro

2010 • Obediencia | Antón Lopo

2009 • Un tipo listo | Xosé Monteagudo

2008 • Shakespeare destilado | Xesús Constela

2007 •  As palabras da néboa | Francisco Castro

2006 • Lois e Helena buscándose un día de tormenta | Manuel Veiga

2005 • Cabaret Voltaire | Santiago Jaureguízar

2004 • Unha viaxe no Ford T | Xerardo Agrafoxo

2003 • A vida que nos mata | Xabier López

2002 • Un nicho para Marilyn | Miguel Anxo Fernández

2001 • A historia escríbese de noite | Bieito Iglesias

2000 • As rulas de Bakunin | Antón Riveiro Coello

1999 • Talvez melancolía | Xosé Carlos Caneiro

1998 • Premio deserto

Accésit: Unha esquina no fondo da memoria | Anxo Franco Bañobre

Accésit: A xustiza pola man | Juan Ignacio Pérez Méndez

1997 • Magog | María Gándara

Accésit: A historia de Chicho Antela | Antón Riveiro Coello

1996 • O espírito de Broustenac | Alfonso Álvarez Cáccamo

O paso do noroeste | Xavier Queipo

1995 Arqueofaxia | Manuel Lourenzo González

Accésit: Memoria do Algarve | Xavier Alcalá

1994 • A man dereita | Aníbal Malvar

1993 • Talego | Xosé Ballesteros

1992 • Corpo canso | Manuel Riveiro Loureiro

1991 • Premio deserto

1990 • Historia dun paraugas azul | Xosé Miranda

1989 • Paisaxe con muller e barco | Manuel Forcadela