2015 | Lourenço Xograr, de Manuel Portas

«Parece que quere alborexar. De feito, alá ao fondo, se miramos por riba do chapeu de aba larga que leva posto o rapaz, unha luzada tímida insinúase por entre a morea de nubes que ficaron ás súas costas, penduradas na liña lonxicua do horizonte. Para o sur, cara aos cotarelos …

2014 | Máscaras rotas para Sebastian Nell, de Alberto Ramos

«A derradeira das bombas estoupou demasiado preto do seu domicilio. As fiestras do dormitorio non resistiron o caos que espertara en Londres. Ciscados polo chan, os cristais cortaron a Sebastian Nell no baleiro dun día máis, dun día calquera, dun día que non ía lembrar. Dun día en que, quizais, …