1998 | Premio deserto

A décima edición do premio de novela non contou cun gañador, repetíndose a mesma situación que na terceira convocatoria. Nembargantes, o xurado decidíu conceder dous accésit a Anxo Franco Bañobre, por Hóspedes do medo, e a Juan Ignacio Pérez Méndez, por A xustiza pola man.